Od dnia 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe zasady Regulaminu strony apteki internetowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zakupów.