Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie ustawa, zakazująca sprzedaży za pośrednictwem  internetu produktu leczniczego zawierającego w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę jak i produktów leczniczych z grupy ATC G03A - hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający kategorię dostępności „OTC” (np. ellaOne). Sprzedaż internetowa tych produktów  leczniczych podlega karze pieniężnej w wysokości do 500.000 zł.

Apteka Amica