Dotyczy wszystkich apteka stacjonarnych AMICA: https://apteka-amica.pl/apteki