Iwostin Nurofen

 

Apteka dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Klienta z usług było jak największe. Prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej przykrej sytuacji. W pełni ponosimy odpowiedzialność za powstałe błędy i dołożymy wszelkich starań, aby zadośćuczynić Klientowi i aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.

 1. W przypadku wydania niewłaściwej ilości lub/i dawki produktu, wydania produktów niezamówionych lub wadliwości produktu Klient może złożyć reklamację bezpośrednio w aptece, w której dokonał zakupu i ustalić warunki zwrotu.
  Przed złożeniem reklamacji dotyczącej zakupu w aptece internetowej prosimy o sprecyzowanie czy powołują się Państwo na gwarancję producenta czy niezgodność towaru z umową.

 2. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych lub instrukcjach dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 3. Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową prosimy zgłaszać drogą pisemną na adres: Apteka Amica Wołomin ul. Fieldorfa 24, 05-200 Wołomin lub mailowo: reklamacje@farmia.pl. W przypadku niezgodności towaru z umową mają Państwo prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Apteka nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań mogą się Państwo domagać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

 4. Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 3 maja 2015r. zakup leków OTC w aptece internetowej nie podlega ustawie o prawach konsumenta, a więc pacjentowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podania przyczyny. Zwrotu produktu leczniczego do apteki można dokonać wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, niewłaściwego wydania z apteki lub jego sfałszowania. Przepisy te stosuje się także w sytuacji, gdy klient nabędzie produkt leczniczy w aptece stacjonarnej.

 5. Reklamacje są przyjmowane przez Aptekę w terminie 15 dni od momentu otrzymania zamówienia przez klienta*.

 6. Prosimy o przestrzeganie poniższej procedury reklamacyjnej:

 1. Prosimy o przesłanie pisma reklamacyjnego, które powinno określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Apteki na adres: reklamacje@farmia.pl lub Apteka Amica Wołomin ul. Fieldorfa 24, 05-200 Wołomin.

 2. Produkt reklamowany w przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać na adres Apteka Amica Fieldorfa, ul. Fieldorfa 24, 05-200 Wołomin. Prosimy, by towar opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę przesyłki lub/i pisma reklamacyjnego.

 4. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem Apteka dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni.

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną w ciągu 7 dni dokonamy naprawy lub wymiany towaru albo zwrócimy jego wartość na konto przez Państwa wskazane.

 6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy klienta, Apteka nie zwraca uiszczonej opłaty. Na zlecenie przesłane w formie pisemnej odeślemy ponownie towar na koszt klienta.

 7. Jeżeli w ciągu 14 dni Apteka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

 

* Zgodnie z Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U 2002, nr. 141, poz. 1176) oraz Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów (Dz. U 2000, nr 22 poz. 271).