Dodano towar do koszyka. Kontynuuj zakupy lub zobacz zawartość koszyka.
Zawartość koszyka
Przelicz
Wartość: 0,00
Flebinec Plusemotopic krem barierowyZdjęcie BEPANTHEN TATTOO Maść zapewniająca piękny la roche anthelios 50 apteka amicanicorette sprayiberogastClaritine alergy

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez aptekę internetową apteka-amica.pl prowadzoną przez Apteka AMICA, al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin, zwanego dalej Apteką Internetową, sklepem internetowym lub witryną.

Apteka Internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Informacja jest przekazywana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie lub RODO.


I. Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 1. Apteka Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki Cookies wykorzystywane przez Aptekę internetową mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 2. Obok plików cookies apteka internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę.
 3. Niektóre podstrony w ramach witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. ?web beacons? (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


II. W jakim celu Apteka przetwarza dane osobowe. Na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czas je przechowuje?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Aptekę Internetową w następujących celach głównych:

 1. Zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (założenie konta, zawarcie umowy kupna/sprzedaży produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym).
  Działania te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).
  Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy).
 2. Świadczenie usług marketingowych (np. reklam lub newslettera) w trakcie obowiązywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych) - takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).
  Na przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu przysługuje Państwu sprzeciw po wniesieniu którego Apteka nie będzie już ich przetwarzała ww. celu.
 3. Świadczenie usług marketingowych (np. reklam lub newslettera) bez zawierania umowy i/lub po rozwiązaniu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie) - takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).
  Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.
 4. Realizacja usług objętych zgodą na przetwarza nie danych osobowych (komunikacja; udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytania poprzez formularze kontaktowe).
  Działania te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - takie dane przechowujemy do momentu wycofania zgodny, nie dłużej niż wymagają to przepisy prawa (np. okresy przedawnień roszczeń administratora danych).
  Podanie tych danych jest dobrowolne.
 5. Realizacja działań na podstawie przepisów prawa (w szczególności Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, np. przepisów prawa farmaceutycznego, prawa podatkowego, ustawy o sprzedaży konsumenckiej (reklamacje)).
  Działania te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - takie dane przechowujemy nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa (przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego szczególne przepisy prawa).
  Podanie tych danych jest obowiązkowe (wynika z przepisu prawa), skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w celu przetwarzania.


III. Jakie dane zbiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny.

IV. Podmioty, którym dane osobowe mogą być przekazywane.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem).
 2. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych firmom zewnętrznym w zakresie utrzymania naszych usług: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności.
 3. Klient dokonując zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych obejmujących adres e-mail oraz informacji o złożonym zamówieniu spółce Ceneo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji realizowanej w amica-apteka.pl i publikacji jej wyników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.


V. Marketing Sklepu internetowego.

 1. Sklep Internetowy może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przesłania Państwu informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.
 2. W przypadku, gdy informacje te przekazywane będą drogę elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.


VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych  osobowych. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. W celu realizacji uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: amica-apteka@farmia.pl


VII. Środki techniczne i Państwa obowiązki.

 1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności.
 2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 3. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

VIII. Inne strony internetowe.

 1. W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy.
 2. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

IX. Statystyki witryny.

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google").
 2. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 3. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 6. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe
 7. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
X. Pytania i zastrzeżenia.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa przesłane na adres: amica-apteka@farmia.pl