Dodano towar do koszyka. Kontynuuj zakupy lub zobacz zawartość koszyka.
Zawartość koszyka
Przelicz
Wartość: 0,00
CremobazaZdjęcie BEPANTHEN TATTOO Maść zapewniająca piękny iberogastFlebinec PlusClaritine alergyla roche anthelios 50 apteka amicaemotopic krem barierowynicorette spray

Zwroty i reklamacje

 procedura zwrotu
Odstąpienie od umowy

 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi (zgodnie z art. 68., pkt. 3l Ustawy Prawo Farmaceutyczne). Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
 2. W przypadku towarów innych, niż wskazane w ust. 1 powyżej, mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym.
 3. Aby skorzystać z odstąpienia od umowy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, aby poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy, a także w celu ustalenia czy dany produkt może zostać zgodnie z prawem zwrócony. Następnie należy wypełnić formularz zwrotu (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) i dołączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy mogą Państwo wysłać pocztą elektroniczną reklamacje@farmia.pl lub pisemnie na adres Apteka AMICA, Al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin
 5. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpili Państwo od umowy.
 6. Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu zamówionych produktów. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem, do paczkomatu lub innego punktu odbioru.
 7. Apteka niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru, a także koszt dostarczenia towaru.
 8. Apteka zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów. 
 

Reklamacje

Apteka dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Klienta z usług było jak największe. Prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej przykrej sytuacji. W pełni ponosimy odpowiedzialność za błędy powstałe z naszej winy i dołożymy wszelkich starań, aby zadośćuczynić Klientowi oraz aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

 1. Apteka zobowiązana jest do sprzedaży towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary przecenione, niepełnowartościowe, z krótką datą ważności, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie.

 2. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych lub instrukcjach dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową prosimy zgłaszać drogą pisemną na adres: Apteka AMICA, al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin lub mailowo: reklamacje@farmia.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia poglądowe szkody oraz skan paragonu lub faktury.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową mają Państwo prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Apteka nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań mogą się Państwo domagać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 5. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 6. Produkt reklamowany w przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać na adres Apteka AMICA, al. Niepodległości 2/5, 05-200 Wołomin. Prosimy, aby towar opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę przesyłki lub/i pisma reklamacyjnego. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni. W braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 8. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Apteka niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 9. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną w ciągu 7 dni dokonamy naprawy lub wymiany towaru albo zwrócimy jego wartość. Apteka zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 10. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Klienta, Apteka nie zwraca uiszczonej opłaty. Na zlecenie przesłane w formie pisemnej odeślemy ponownie towar na koszt Klienta.
 11. Apteka jako sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apteką, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


Klient ma możliwość dochodzenia swoich racji na unijnej platformie Online Dispute Resolution, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/