Okres rozwojowy dziecka to czas w którym kształtuje się jego charakter oraz co najważniejsze, zdobywa nowe umiejętności przystosowujące go do życia. Jest to z pewnością ciężki okres dla rodziców, którzy muszą poświęcić swoim pociechom jak najwięcej czasu. Częstym problemem u dzieci jest brak koncentracji oraz nadpobudliwość. Zadaniem rodziców jest nauczenie swojej pociechy jak ważna jest koncentracja przy wykonywanym zadaniu oraz hamowanie swoich emocji oraz impulsywnych zachowań.
Zwiększ zdolność koncentracji

Dziecko z niską zdolnością koncentracji uwagi nie jest w stanie podczas lekcji lub wykonywania zadań skoncentrować się na wielu szczegółach jednocześnie i utrzymywać uwagę przez dłuższy czas. Jeżeli pisze, nieuważnie słucha poleceń – sprawia więc wrażenie, że nie słyszy, co się do niego mówi. Jeżeli w pobliżu pojawią się inne postacie, obrazy lub dźwięki, natychmiast odrywają je od pracy.
Bywa tak pochłonięte, że ma skłonność do zapominania, gubienia rzeczy. Często nie umie doprowadzić zadania do końca, bo jego uwaga się wyczerpuje. Dlatego też często dziecko nie zapisuje ostatnich poleceń lub nie kończy ostatnich zadań.  Ma kłopoty z wykonywaniem instrukcji po kolei i organizowaniem sobie pracy, zwłaszcza gdy rodzice go nie nadzorują. Starsze dzieci z niedoborem uwagi mogą mieć problem z planowaniem pracy, szczególnie kiedy nie można jej skończyć w ciągu jednego dnia.
Kontrola emocji

Jak ważne jest sprawne działanie hamulców samochodu, wie każdy. Nasze funkcjonowanie w społeczeństwie również wymaga umiejętności hamowania pewnych reakcji. Jest to podstawowy mechanizm kontrolowania emocji i zachowań, żeby nie spowodować żadnej szkody, nikogo nie urazić.
Impulsywne dziecko z „niesprawnymi hamulcami” nie potrafi powstrzymywać swoich reakcji i przemyśleć konsekwencji spontanicznych działań. Często wyrywa się z odpowiedzią, zanim pytanie zostanie do końca zadane – ono już wie, już to robi! Nie stoi w kolejce do udziału w grze lub sytuacji grupowej, nie będzie na to tracić czasu. Przerywa i przeszkadza innym, wtrąca się do zabawy lub rozmowy innych osób, bo ma do przekazania coś strasznie ważnego i pilnego! Nie potrafi powstrzymać się od gadania. Ponieważ prędzej robi, niż myśli, nie planuje i działa na zasadzie impulsu, często pada ofiarą urazów. Czasami kończy się na nabiciu sobie guza, ale gorzej, jeśli skutkiem lekkomyślności dziecka jest oparzenie, skaleczenie lub wypadek komunikacyjny.
Występowanie nadpobudliwości jest bardzo rozpowszechnione, a tempo i styl życia współczesnych społeczeństw sprzyja jeszcze większemu nasileniu takich zjawisk. Chociaż nadpobudliwość z reguły zmniejsza się z wiekiem, to utrzymuje się dość często w okresie dojrzewania, a u ok. 30% osób także w wieku dorosłym. Dorastający z reguły gorzej radzą sobie z nauką, są też mniej dojrzali emocjonalnie od swoich rówieśników. Przetrwały zespół nadpobudliwości grozi rozwinięciem się u młodzieży zachowań antyspołecznych, uzależnień od środków odurzających, depresji, a nawet prób samobójczych.
Dla optymalnego rozwoju dziecka warto pomagać mu radzić sobie z tymi problemami, ponieważ mogą się one utrwalać i prowadzić do niekorzystnych następstw w przyszłości. Pomagając w problemach z nadpobudliwością dasz dziecku szansę pełnego wykorzystania możliwości jego rozwoju.

Co pomaga?


Wzbogacenie pożywienia o kwasy tłuszczowe zawierające oprócz DHA inny kwas omega-3 znacząco wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, co zaobserwowano u dzieci z niewystarczającą koncentracją uwagi, nadpobudliwością, impulsywnością, a także z opóźnioną mową, ze specyficznymi trudnościami w nauce (m.in. czytania i pisania).
W układzie nerwowym człowieka występuje największa, zaraz po tkance tłuszczowej, koncentracja tłuszczów (lipidów). Lipidy stanowią aż 60% suchej masy ośrodkowego układu nerwowego.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe to podstawowy składnik fosfolipidów. Są one materiałem budulcowym błon komórkowych, wpływając na ich strukturę, płynność i elastyczność. Stanowią także zrąb receptorowej części siatkówki. Wchodzą w skład osłonek mielinowych nerwów obwodowych, błon synaptycznych i neuroprzekaźników – substancji biorących udział w przewodzeniu impulsów między komórkami nerwowymi.
Dzięki kwasom tłuszczowym zachodzi wzrost neuronów i ich dojrzewanie, a także  tworzenie nowych połączeń synaptycznych. Innym niezwykle ważnym działaniem tych związków jest hamowanie programowanej śmierci (apoptozy) neuronów. Dlatego zapewnienie odpowiedniego poziomu kwasów tłuszczowych przez właściwą dietę i/lub suplementację żywieniową jest tak istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Eye q to wyjątkowy preparat, którego właściwości zostały potwierdzone
w badaniach, prowadzonych między innymi w Australii, Wielkiej Brytanii i Szwecji z udziałem ponad 500 uczestników.
W badaniach tych eye q był podawany dzieciom i młodzieży z:

  •     niską zdolnością koncentracji uwagi
  •     opóźnionym rozwojem mowy
  •     opóźnionym rozwojem czytania i pisania
  •     nieprawidłowościami zachowania (w tym z nadpobudliwością, impulsywnością, agresją).