Czym jest aerozoloterapia?

Aerozoloterapia – to metoda leczenia układu oddechowego poprzez wdychanie substancji leczniczych w postaci aerozolu. Aerozole stosowane w medycynie są dwufazowym ośrodkiem rozproszonym:

faza rozpraszająca to powietrze lub czysty tlen.

faza rozproszona to cząstki cieczy lub ciała stałego.

Aerozoloterapia jest nowoczesną techniką podawania leków, która ma ugruntowane miejsce w terapii chorób układu oddechowego. Stała się metodą z wyboru, ponieważ droga wziewna umożliwia szybkie i stosunkowo łatwe dotarcie właściwego leku bezpośrednio do miejsc, w których jego działanie jest wskazane i dzięki temu najskuteczniejsze. Jednocześnie dzięki tej drodze aplikacji leków możliwe jest zmniejszenie wielkości dawki leku , co minimalizuje występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Różnego rodzaju problemy i choroby związane z układem oddechowym są 3. przyczyną zgonów w Zachodniej Europie.

W aerozoloterapii leki wziewne podawane za pomocą różnego typu urządzeń:

 • inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem MDI
  (ang. metered dose inhaler)

 • MDI z komorami inhalacyjnymi
  (tzw. spejserami z ang. spacer).

 • inhalatory suchego proszku DPI
  (ang. dry powder inhaler).

 • urządzenia do nebulizacji.

Czym jest nebulizacja?

Jedną z metod aerozoloterapii jest nebulizacja. Leki wziewne podawane są za pomocą urządzeń do nebulizacji. Podstawową jej zaletą jest brak konieczności koordynacji oddechu z pracą urządzenia. Przyrząd służący do rozpraszania płynu (wytwarzania aerozolu, mgły) na bardzo drobne cząsteczki przy pomocy sprężonego powietrza, nazywamy nebulizatorem.

Nebulizacja to jedyna technika podania leku wziewnie, umożliwiająca wraz z wprowadzeniem odpowiedniej dawki leku, dodatkowe nawilżenie drzewa oskrzelowego, a nawet natlenienie chorego.

Nebulizacja może być stosowana w terapii chorób układu oddechowego, nawet u bardzo małych dzieci.
Leki stosowane miejscowo w drogach oddechowych działają szybciej i skuteczniej oraz dają mniej działań niepożądanych w porównaniu z terapią systemową (ogólnoustrojową).

Leki zalecane do stosowania w nebulizacji za pomocą inhalatorów pneumatycznych:

 • Antybiotyki, takie jak aminoglikozydy (tobramycyna, gentamycyna, amikacyna), karbenicylina, kolistyna, ceftazydym, wankomycyna, amfoterycyna B

 • Pentamidyna (leczenie pneumocystozowego zapalenia płuc)

 • Glikokortykosteroidy (budezonid, beklometazon - w leczeniu astmy)

 • Leki rozszerzające oskrzela (bronchodylatacyjne), takie jak bromek ipratropium,

 • beta2-mimetyki (salbutamol, terbutalina), preparaty złożone (bromek ipratropium + fenoterol)

 • Mukolityki, na przykład N-acetylocysteina, mesna, ambroksol

 • Leki hamujące transport przezbłonowy jonów sodu (amiloryd w leczeniu mukowiscydozy)

 • Kromoglikan disodowy (w leczeniu astmy)

 • Dornaza alfa (leczenie mukowiscydozy)

Schorzenia, w których nebulizacja jest metodą z wyboru:

 • zapalenie oskrzelików (nawilżanie drzewa oskrzelowego)

 • mukowiscydoza (stosowanie pulmozyme)

 • zapalenia krtani (nawilżanie)

Również u dzieci do 5 roku życia nebulizacja jest metodą z wyboru, a także w przypadku osób z upośledzeniem psychoruchowym, ruchowym i zaburzeniami koordynacji oraz chorych nieprzytomnych i wentylowanych mechanicznie. Nebulizacja jest skuteczna w sytuacjach, w których nie można uzyskać poprawy klinicznej mimo intensywnego leczenia inaczej generowanymi aerozolami.

Inhalatory i specyfikacja ich działania

Wyjaśnijmy różnicę między urządzeniami:

 • Nebulizator – przyrząd służący do rozpraszania płynu (wytwarzania aerozolu, mgły) na bardzo drobne cząsteczki przy pomocy sprężonego powietrza.

 • Inhalator – urządzenie złożone z nebulizatora i kompresora sprężającego powietrze oraz zestawu akcesoriów. 

Aparaty do nebulizacji dzieli się na:

 • Pneumatyczne – rozpraszają cząsteczki aerozolu za pomocą sprężonego powietrza lub tlenu

 • Ultradźwiękowe – rozpraszające cząsteczki aerozolu za pomocą fal ultradźwiękowych

 • Mesh – wytwarzają cząsteczki aerozolu przy użyciu wibrującej kratki lub płytki z otworami 

Nowoczesne nebulizatory pneumatyczne Omron z rodziny Comp AIR charakteryzują się:

 • małymi gabarytami, lekkie i kompaktowe są łatwe w  transporcie w specjalnie przygotowanym futerale

 • prostotą i funkcjonalnością użytkowania

 • mniejszymi stratami leku - opatentowany system pozwala na dokładna kontrolę nebulizacji małego pacjenta, a specjalnie zaprojektowane maski są wygodne dla dzieci i niemowląt. Są także łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

 • krótkim czasem inhalacji (5-10 minut)

 • bezgłośnością lub niskim natężeniem hałasu (dzięki temu dziecko może w czasie nebulizacji np. oglądać telewizję lub czytać książkę).

 • są przyjazne dzieciom - nebulizator C801KD został zaprojektowany w jasnych kolorach, tak aby wzbudzić ciekawość i sympatię dziecka.


Źródło: http://www.inhalujdziecko.pl