Nazwa probiotyk pochodzi od greckiego zwrotu „Pro bios” - dla życia. Aktualna definicja probiotyków została podana w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) w 2002 roku i określa je jako żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne działanie w organizmie gospodarza.

Opierając się na powyższej definicji:

 • probiotyki to żywe mikroorganizmy – informacja o żywotności komórek bakteryjnych powinna być podana na opakowaniu,
 • aby probiotyki wywierały korzystne działanie muszą być podawane w odpowiednich ilościach, potwierdzonych badaniami. Uznaje się, że minimalna zawartość to 109 CFU (CFU - jednostka formująca kolonię), czyli 1 miliard komórek.

 

Człowiek jest ekosystemem zamieszkanym przez miliony mikroorganizmów, które mają zapewniać mu prawidłowe funkcjonowanie i chronić przed rozwojem stanów chorobowych. Dlatego zostały określone dodatkowe wytyczne, jakie musi spełniać mikroorganizm, aby można było przypisać mu właściwości probiotyczne.

Każdy probiotyk powinien mieć:

 • dokładnie określony rodzaj, gatunek, szczep
 • badania mikrobiologiczne i kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania,
 • pochodzenie ludzkie, 
 • szczep probiotyczny powinien być wyizolowany z populacji, w której jest stosowany, czyli w naszym przypadku z populacji polskiej. 

 

Do bakterii probiotycznych należą głównie bakterie z rodzaju Lactobacillus produkujące kwas mlekowy, stąd też nazywane są bakteriami kwasu mlekowego lub częściej, ze względu na wygląd, pałeczkami kwasu mlekowego. W ekosystemie pochwy u zdrowej kobiety można zidentyfikować ok. 100 różnych gatunków bakterii z rodzaju Lactobacillus.

Korzystne działanie bakterii probiotycznych na organizm gospodarza może zachodzić na drodze różnych mechanizmów:

 • zakwaszają środowisko poprzez produkcję kwasu mlekowego i w ten sposób hamują rozwój bakterii chorobotwórczych (większość mikroorganizmów nie ma zdolności rozwoju w kwaśnym pH),
 • produkują substancje skierowane przeciwko drobnoustrojom chorobotwórczym, które hamują ich wzrost i rozwój (np. nadtlenek wodoru, bakteriocyny),
 • konkurują z mikroorganizmami patogennymi o miejsce na powierzchni komórek gospodarza, przez co ograniczają kolonizację m.in. nabłonka pochwy i jelit przez bakterie chorobotwórcze,
 • współzawodniczą z mikroorganizmami chorobotwórczymi o składniki odżywcze,
 • regulują aktywność układu immunologicznego.

 

Należy pamiętać, że pałeczki kwasu mlekowego są bardzo wrażliwe na działanie szkodliwych substancji i łatwo może dojść do zaburzenia ich równowagi. Najczęstszą przyczyną znaczącej redukcji ich liczebności jest kuracja  antybiotykowa. Działanie tych leków polega na niszczeniu wszystkich bakterii, zarówno tych patogennych, jak i tych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Przywrócenie odpowiedniej ilości bakterii probiotycznych po antybiotykoterapii może zająć organizmowi nawet kilka miesięcy! Probiotyki warto stosować, gdyż ich obecność i namnażanie się chroni przed nadmiernym rozwojem patogenów, a nawet może je eliminować, przyczyniając się do utrzymania równowagi mikrobiologicznej.